top of page

CHINESE BAMBOO

During the first four years they water and fertilize the plant with seemingly little or no results. Then the fifth year they again apply water and fertilizer – and in five weeks’ time the tree grow ninety feet in height.

The obvious question is:

Did the Chinese bamboo tree grow ninety feet in five weeks? or did it grow ninety feet in five years. ........ The answer is; It grew ninety feet in five years. Because if at any time during those five years the people had stopped watering and fertilizing the tree, it would have died.

Met ons geestelilk groei gaan dit soos met hierdie plant. Dit kos daaglikse toewyding. Op n dag merk jy hoe jou lewe en gesindheid verander het.. Dit het nie oornag gebeur nie.

Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel .GALASIERS 6:9

Wat is geloof. Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Hebr. 11.1

Geseënde dag vir elkeen wat hierdie lees.

Groete: Koekie Erlank

25 views0 comments

Recent Posts

See All

No one ever treated Abraham Lincoln with more contempt than a man named Stanton. Stanton called him “a low cunning clown” He nicknamed him “the original gorilla” and said that Du Challah, the famous h

Post: Blog2_Post
bottom of page