top of page

DIE HOSPITAAL BED.

Vir jare het n siek man in n hospitaal bed gelê. Sy bed het by die venster uitgekyk.

N verlamde man het in die bed oorkant hom gelê. Die siek man het jammer gevoel vir die verlamde man. Om sy lewe op te helder, het hy elke dag vir hom vertel hoe mooi dit buite was; Hom vertel van al die mooi dinge wat hy sien. Die pragtige blomme in die tuin, die vrugtebome wat bot en die voeltjies en kindertjies wat speel.

Die verlamde man was baie afgunstig omdat sy bed nie by die venster gestaan het nie. Toe die man by die venster een nag skielik oorlede is, was die verlamde man bly en opgewonde. Nou kon sy bed na die venster skuif en kon hy na alles kyk wat mooi is. .......... Wat sou hy sien? Net die grys mure van die aangrensende geboue.

Baie dae voel vir ons vaal en donker. Nogtans kan God elkeen van ons gebruik om deur ons woorde, lig in n ander se lewe te bring.

Groete: Koekie Erlank.


40 views0 comments

Recent Posts

See All

A self-important college freshman walking along the beach took it upon himself to explain to a senior citizen resting on the steps why it was impossible for the older generation to understand his gene

Post: Blog2_Post
bottom of page