top of page

EMPATIE

Dit is n rustige sondagoggend. n Klompie mense sit in n stil resturant. Die musiek speel sag in die agtergrond. Die voeltjies sing buite. Party lees koerant ander sit net en geniet die stilte. Skielik kom n man binne met 5 kinders. Hy gaan sit. Die kinders hardloop rond. Skree.

Klim op die stoele en gooi die suiker uit. Die stilte is verbreek. Almal kyk rond en is geiriteerd. Kan die man dan nie na sy kinders kyk nie. Uiteindelik kan een van die mense dit nie langer uithou nie. Hy stap na die man, vat hom aan die skouer en sê. “Wat op die aarde gaan hier aan, kan jy nie jou kinders beheer nie.?” Die man kyk verbaas op en sê “Ek is jammer meneer, hulle ma is n uur gelede in die hospitaal oorlede en ek kan nie helder dink nie.”

Kyk hoe verander jou emosies wanneer jy weet wat die ware toedrag van sake is.


Hulle wat oordeel sal nooit verstaan nie en hulle wat verstaan sal nooit oordeel nie.

Groete: Koekie Erlank

28 views0 comments

Recent Posts

See All

A self-important college freshman walking along the beach took it upon himself to explain to a senior citizen resting on the steps why it was impossible for the older generation to understand his gene

Post: Blog2_Post
bottom of page