top of page

GOLIATS IN JOU LEWE


Die Goliats in jou lewe kan die begin wees van jou volgende stap na sukses.

Kyk hoe David se lewe verander het nadat hy Goliat verslaan het. David het nie gehuiwer omdat hy net n klippie gehad het nie. Hy het wel met n klippie begin, maar daarna het hy Goliat se spies gevat en daarmee sy werk voltooi. Niemand het in David geglo nie. Nie sy broers, die koning en almal rondom hom nie . Maar hy het in God geglo en God het in hom geglo. Die geveg is nie ons geveg nie, maar God sin.

Die feit dat God David met al sy sondes “n man na Gods hart” genoem het, brand sommige christene se ore. Ons dink mense moet volmaak wees. David was n uitverkorene omdat hy tenspyte van al sy sonde, nooit opgehou het om God te loof en te prys nie. Lof is die offer wat God van ons wil he.

  • The same grace that has saved me is the same grace that can change me.

Groete: Koekie Erlank


#KoekieErlankBlog

21 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page