top of page

IN DIE ARENA VAN HAAT: FA VENTER


Vandat ek n kjend was, werk ek elke dag van sonop tot sononder, winter en somer – werk la’ek vrek. Maar sal ek ooit n lappie grond op my naam hê? en n eie ploeg?

Ek vra …..... sal ek ooit op my eie katel in my eie huis kan slaap?

Tot my dood-dag toe sal ek nie n sent in die bank kan sit of n kjeend kan laat leer nie. Ek is al n groot man, maar ek het nie eers n bok op my naam nie. Al wat ek het, is n teefhond".

Dan vra Oubaas waarom ek drink. "Ek drink oor dit lekker is. Wat se plesier het ek? Niks! Net daardie sesbottel-kan. Ek suip my naweke dronk en ek vergeet alles en ek worry oor fok-all”

Alles kan n mens nie wegdrink nie. Party dinge bly daar en sak in jou af en gis daar – gis en gis. Jy voel soms iets in jou roer en wring. Jy verbeel jou dit is n bees wat soms in jou bulk. Daardie “bees” het ek eendag van naby gesien – en daardie dag moes ek soos n stiervegter omswaai. Ek het nooit verwag dat ek so skielik in die arena van haat sou uitkom nie. - n Uitreksel uit n boek van FA Venter.

Groete Koekie Erlank

"The highest form of knowledge is Empathy"

34 views0 comments

Recent Posts

See All

No one ever treated Abraham Lincoln with more contempt than a man named Stanton. Stanton called him “a low cunning clown” He nicknamed him “the original gorilla” and said that Du Challah, the famous h

Post: Blog2_Post
bottom of page