top of page

ISOLATE YOURSELF – ENJOY THE MOMENT!

Dis Saterdag oggend. Nog 'n dag van afsondering. Ek is alleen en besef dat ons almal se gemoed in hierdie tyd nie bepaal word deur die aan, of afwesingheid, van ons probleme nie – maar wel deur die bril waardeur ons na mekaar en die huidige omstandighede kyk. CJ Langenhoven het gesê dat twee dinge die lewe vir hom leefbaar gemaak het, "Die liefde wat hy gegee het en die liefde wat hy ontvang het."

Ons het almal nou tyd om na te dink en om te gee vir mense wat ons in die gejaagdheid van die lewe al vergeet het. Miskien 'n oproep of 'n WhatsApp.

Daar is baie eensame mense daar buite.

"We'll get through this.

It won't be easy. It won't be quick

But God will use this mess for good.

We won't be foolish or naive.

But we won't despair either

With God's help we will get through this."

Max Locardo


TOUGH TIMES NEVER LAST, BUT TOUGH PEOPLE DO

35 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page