top of page

“Let go, let God.”

Die Goliats in ons lewens kan die begin wees van oorwinning en sukses. Kyk hoe David se lewe verander het nadat hy Goliat verslaan het. David het nie gehuiwer omdat hy net n paar klippies gehad het nie. Hy het met n klippie begin, en toe Goliat val, het hy Goliat se spies gevat om sy werk verder te voltooi. Niemand het in David geglo nie. Nie sy broers, die koning en almal rondom nie. Maar David het in God geglo en God het in David geglo. Die geveg is nie ons sin nie, maar God sin.

Toe Paulus in die tronk was, het hy God geloof en geprys. Toe die tronk deure oopgaan, was dit nie om Paulus uit te laat nie, maar om God in te laat.


Daar is n verhaal van n boer wat n vrou langs die pad sien loop het. Sy het n groot vrag op haar kop gedra. Hy stop en laai haar op. Toe hy terugkyk, sien hy dat sy met die swaar pak nog steeds op haar kop sit. Hy stop en sê vir haar “Haal af die vrag, dis nie meer nodig dat jy dit dra nie” Dit is ook vandag God se boodskap aan ons.

  1. Liewe Vader, gee my vandag die kalmte om die seer, die dood, en die foute wat ek gemaak het en nie kan verander nie, te aanvaar.

  2. Die moed, al kos dit wat, om sekere dinge te gaan regmaak, terwyl ek kan.

  3. Vader, ek vra vir wysheid en onderskeiding om vandag, soos Josua, wat die volk die onbekende moes inlei, die regte besluite te neem.

Groete aan almal wat hierdie boodskap lees. Onthou, God bly getrou!

Liefde Koekie Erlank.

#KoekieErlankBlog

https://www.koekieerlank.com

22 views0 comments

Recent Posts

See All

No one ever treated Abraham Lincoln with more contempt than a man named Stanton. Stanton called him “a low cunning clown” He nicknamed him “the original gorilla” and said that Du Challah, the famous h

Post: Blog2_Post
bottom of page