top of page

TWYFEL JY SOMS OOR GOD SE BESTAAN?

’n Man het na die haarkapper gegaan om sy hare en sy baard te sny en te knip. Teryl die barbier sny, het ʼn aangename gesprek gevolg. Hulle het oor baie dinge en verskeie onderwerpe gesels.

Toe hulle uiteindelik die onderwerp van n Hemelse Vader aanraak, sê die barbier: “Ek glo nie God bestaan nie!” “Hoekom sê jy so?” vra die kliënt. “Wel, gaan net straat toe, dan sal jy besef dat God nie bestaan nie. As God dan bestaan, sal daar so baie siek mense wees? Sal daar dan so baie verwaarloosde kinders wees?” Indien God bestaan, behoort daar nie ellende en pyn te wees nie.


Ek kan nie dink dat ʼn liefdevolle God al hierdie dinge sou toelaat nie.”

Die kliënt het vir ʼn wyle diep gedink, maar hy het nie gereageer nie. Hy wou nie in ʼn verdere argument betrokke raak nie. Die barbier het sy werk klaar gemaak en die kliënt het die winkel verlaat.

Net nadat hy die haarkappery verlaat het, sien hy in die straat ʼn man met lang, gekoekte, vuil, toutjiesrige hare en ʼn ongeknipte baard. Hy lyk vuil en onversorgd.

Die kliënt draai om en gaan die haarkappery weer in en sê aan die barbier: “Jy weet wat? Barbiere bestaan nie!” “Hoe kan jy so sê?” vra die verbaasde barbier.

“Ek is hier en ek is ʼn barbier. En ek het jou netnou gehelp!” “Nee!” roep die kliënt uit. “Barbiere bestaan nie, as hulle sou bestaan, sal daar geen mense met slordige vuil lang hare en ongeknipte baarde, soos die man daar buite, wees nie.”

Die barbier antwoord: “Aha, maar barbiere BESTAAN! Dit is wat gebeur wanneer mense nie na my toe kom nie.” “Presies!” knik-sê die kliënt bevestigend. “ Dit is die punt! God BESTAAN, ook!! Dit is wat gebeur wanneer mense nie na Hom toe gaan nie en nie na Hom opkyk om hulp nie. Dit is die rede hoekom daar soveel pyn en ellende in die wêreld is.”

Geniet n geseende naweek!

Groete: Koekie Erlank.

#KoekieErlankBlog


47 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page