top of page

VERGEWE EN VERGEET.

Die verhaal word vertel van 2 priesters wat by n vol rivier gekom het wat hulle moes oorsteek. Op die wal staan n jong meisie wat ook wil oorgaan maar sien nie kans vir die stroom nie. Die jong priester tel die meisie op sy skouer en dra haar oor die stroom.

Aan die oorkant sit hy haar neer en hulle stap verder.

Die twee priesters stap in stilte aan. Later kom die jong priester agter dat die ou priester kwaad en ongelukkig is. Op sy vraag wat verkeerd is, antwoord die ou preister. “Jy weet ons mag nie aan vroumense raak nie, waarom het jy die meisie opgetel? ” waarop die jong priester antwoord “My vriend, ek het die meisie op die oorkantste wal neergesit, waarom dra jy haar nog steeds?”


Wat dra jy saam wat jy moet neersit?

Baie van die skaduwees in ons lewens word veroorsaak deurdat ons in ons eie sonskyn staan.- CJ Langenhoven


Groete: Mag jy n geseënde naweek hê: Koekie Erlank

51 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page