top of page

Waar het jy jou byl verloor?

Terwyl die kneg besig was om ’n boom te kap, val sy byl in die water. “Ag, Meneer!” roep hy uit na Elia. “Dit is ’n geleende byl!” Toe breek die profeet n takkie van die olyfboom af en gooi dit in die water. n Wonderwerk het gebeur. Die yster het begin dryf. 2 Konings 5-6

Alles wat ons het is ook GELEEN. Ons gesondheid, karre, klere, huise, kinders.

Die oomblik wat ons dink dat dit alles ons sin is, sien ons nie langer God se hand in ons lewens nie.

Weet jy waar en wanneer jy jou byl verloor het? Gaan jy na die Groot Profeet en sê “My God, ek het die byl verloor wat U aan my geleen het.?”

Wonderwerke gebeur vandag nog in mense se lewens. Kom ons draai na die Gewer van alles wat ons besit en vra Hom om te help soek na ons verlore vrede.

Jesus se krag is nie onderhewig aan natuurwette nie.

As die storms van die lewe vir jou te veel word, waarheen gaan jy? Gaan na die PERSOON wat die winde en die storms gemaak het.

Twee Voëltjies sit op n tak en sien hoe skarrel die mense rond in die strate. Die een sê vir die ander, "Siestog, hulle het seker nie n Vader wat vir hulle sorg nie". lees Matt 6


"If time has taught me anything, it is that life really is about the journey not the destination, because our destination is death..

Groete Koekie Erlank.

Sondagaand 17 Okt 2021


34 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page